Elektrochemiczna synteza oraz własciwosci elektrody kompozytowej grafit-polianilina w roztworze NH4Cl

1998
Autorzy: 
Skowroński J.M., Urbaniak J.

Karbo-Energochemia-Ekologia,[43/1-2], 68-71(1998)