Interkalacyjne i biinterkalacyjne związki grafitu i ich pochodne jako przedmiot badań i zastosowań w elektrochemii

1998
Autorzy: 
Skowroński J.M.

Karbo-Energochemia-Ekologia, [43/1-2] 59-64 (1998)