Effect of Terminal Hydroxyl Group and Oligooxye- thylene Chain on Surfactant Polarity. 1,3-Di[(-Alkoxyoligo(oxy-ethylene)]propan-2-ols, 2-[N,N-Di((-alkylo-ligooxyethylene)amine]ethanol and Tri((-alkyloligoooxyethylene)amine

1998
Autorzy: 
Błaszczak J., Voelkel A., Szymanowski J.

J.Surf.Detergents, [1] 99-104 (1998)