Badanie ceramiki domieszkowanej chromianem ołowiu

1998
Autorzy: 
Stefanowicz T., Dudka M., Osińska M.

Chemik, [6] 155-179 (1998)