Walidacja metody jednoczesnego oznaczania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej

1998
Autorzy: 
Wieliński S., Olszanowski A.

Biul.Inst.Leków, [42/1-2] 18-29 (1998)