Badanie ceramiki domieszkowanej wodorotlenkiem miedzi

1998
Autorzy: 
Stefanowicz T., Osińska M.,

Arch.Ochr.Srod., [24/4] 175-183 (1998)