A reappraisal of the photopolymerization kinetics of triethyleneglicoldimethacrylate initiated by camphorquinone-N,N-dimethyl-p-toluidine for dental purpose

1998
Autorzy: 
Nie J., Linden L.A., Rabek J.F., Fouassier J.P., Morlet-Savary F., Scigalski F., Wrzyszczyński A., Andrzejewska E.

Acta Polym., [49] 145-161 (1998) IF=1.726