Wpływ środków powierzchniowo czynnych na krytyczną prędkość fluidyzacji.

1997
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Agaciński P.

Zesz.Nauk.Politech.Łódzkiej, Nr 780, Inż.Chem.Proces., [22] 55-62 (1997)