Fluidyzacja w układzie ciało stałe-ciecz rozrzedzane ścinaniem.

1997
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Agaciński P.

Zesz.Nauk.Politech.Łódzkiej, Nr 780, Inż.Chem.Proces., [22] 47-54 (1997)