Mieszanie płynów newtonowskich i rozrzedzanych ścinaniem mieszadłami ramowymi w zakresie laminarnym i przejściowym.

1997
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Borowski W., Agaciński P.

Inż.Aparat.Chem., [36] 12-17 (1997)