Otrzymywanie barwnych pigmentów - krzemianów o dużym stopniu rozdrobnienia.

1997
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Rager B., Jesionowski T.

Fizykochem.Probl.Mineralurgii [31] 165-173 (1997)