Krzemionki, krzemiany sodowo-glinowe i strącane węglany wapnia - napełniacze kauczuku SBR.

1997
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Jesionowski T., Dul J., Domka L.

Elastomery, [2] 211-219 (1997)