Parametr rozpuszczalności - jego wyznaczanie i zastosowanie.

1997
Autorzy: 
Voelkel A., Fall J.

Wiadomości Chemiczne, [51] 701-733 (1997) in polish