Próby usuwania metali ze ścieków pogalwanicznych z użyciem elektrokoagulantu HYDROSTAR

1996
Autorzy: 
Stefanowicz T., Napieralska-Zagozda S., Osińska M.

Arch. Ochr. Środ., 3-4, 83-96 (1996)