Analiza niejonowych surfaktantów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

1995
Autorzy: 
Miszkiewicz W., Szymanowski J.

Wiadomości Chem., [49], 415-428 (1995)