Rozwój technologii hydrometalurgicznej w procesie wytwarzania miedzi.

1995
Autorzy: 
Szymanowski J.

Rudy i Metale Nieżelazne, [40], 78-80 (1995)