Otrzymywanie czystego siarczanu glinu z popiołów turoszowskich.

1995
Autorzy: 
Błaszczak J., Krysztafkiewicz A., Maik M.

Przem. Chem., [74/10], 384-386 (1995)