Akrylany zawierające grupę sulfidową jako składniki kompozycji fotoutwardzalnych.

1995
Autorzy: 
Andrzejewska E., Andrzejewski M.

Prace Nauk. Inst. Tech. Org. i Tw. Sztucz. Polit. Wrocł. [45] Ser. Konf. nr 19, 104-107 (1995)