Charakterystyka oddziaływań kwasowo-zasadowych powierzchni polimerów metodą IGC.

1995
Autorzy: 
Andrzejewska E., Voelkel A., Andrzejewski M., Maga R.

Prace Nauk. Inst. Tech. Org. i Tw. Sztucz. Polit. Wrocł. [45] Ser. Konf. nr 19, 428-431 (1995)