Wpływ warunków strącania na jakość wysoko zdespergowanych krzemianów glinowo-sodowych.

1995
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Maik M., Rager B.

Prace Nauk. Inst. Tech. Nieorg. i Nawozów Mineraln. Polit. Wrocł. [42] Ser. Konf. nr 11, 226-231 (1995)