Odzysk kwasu siarkowego z roztworu hydroksyloaminy.

1995
Autorzy: 
Wiśniewski M., Szymanowski J.

Prace Nauk. Inst. Tech. Nieorg. i Nawozów Mineraln. Polit. Wrocł. [42] Ser. Konf. nr 11, 259-366 (1995)