Wykorzystanie HPLC w analizie wybranych grup niejonowych związków powierzchniowo czynnych.

1995
Autorzy: 
Szymanowski J., Miszkiewicz W., Podskrobko J.

Pollena - Tłuszcze Środki Piorące Kosmetyki, [39], 281-297 (1995)