Modyfikacja polieterolowego elastomeru uretanowego za pomocą plastyfikatorów poliuretanowych.

1995
Autorzy: 
Jęczalik J.

Polimery [40/2], 99 (1995)