Zjawiska adsorpcji i aoscjacji w procesach ekstrakcyjnych.

1995
Autorzy: 
Szymanowski J.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [3], 82-86 (1995)