Adsorpcja dwuskładnikowych mieszanin hydrofobowych ekstrahentów na granicy faz węglowodór/woda.

1995
Autorzy: 
Prochaska K.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [3], 67-70 (1995)