Mieszanie mediów reagujących wzajemnie w ujęciu analizy wymiarowej.

1995
Autorzy: 
Press V., Szymanowski J.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [3], 235-237 (1995)