Porównanie metod starzenia wysoko zdyspergowanych substancji proszkowych.

1995
Autorzy: 
Bieńczak K., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [2], 246-249 (1995)