Mieszanie płynów bez granicy płynięcia mieszadłami ramowymi.

1995
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Borowski J., Agaciński P.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [1], 40-43 (1995)