Charakterystyka mieszania jedno- i dwufazowych układów złożonych mieszadłami ze stabilizatorem drgań.

1995
Autorzy: 
Borowski J., Wesołowski P.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [1], 34-39 (1995)