Opadanie cząstek ciała stałego w roztworach surfaktantów i polimerów.

1995
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Skrzypczak D., Agaciński P.

Mat. XV Konf. Inż. Chem. Proces., [1], 190-193 (1995)