Krzemionki i krzemiany - aktywne napełniacze poliuretanów.

1995
Autorzy: 
Maik M., Krysztafkiewicz A.

Mat. I Kongr. Tech. Chem., [1], 328-331 (1995)