Nieorganiczne pigmenty na bazie krzemionki zdyspergowanej.

1995
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Maik M., Rager B.

Mat. I Kongr. Tech. Chem., [1], 313-315 (1995)