Zjawiska katalityczne w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych układach ekstrakcyjnych.

1995
Autorzy: 
Szymanowski J.

Mat. I Kongr. Tech. Chem., [1], 110-115 (1995)