Wpływ stabilizatora drgań mieszadła turbinowego na mieszanie układów nienewtonowskich i dwufazowych.

1995
Autorzy: 
Borowski J., Wesołowski P.

Inż. Aparatura Chem., [34/26], 16-19 (1995)