Modyfikowane odpadowe pyły cementowe - napełniacze mieszanek gumowych.

1995
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Maik M., Rager B.

Fizykochem. Probl. Mineralurgii [29], 169-181 (1995)