Próby wymywania chromu i ołowiu z odpadowego pigmentu PbCrO4 stabilizowanego cementem.

1994
Autorzy: 
Stefanowicz T., Szwankowski S.

Arch. Ochr. Środ., 3-4, 245-252 (1994)