Zastosowanie metod "udziałów grup" do obliczeń współczynników aktywności w wieloskładnikowych mieszaninach reakcyjno-destylacyjnych

1994
Autorzy: 
Gawałek A., Markiewicz M., Alejski K.

Mat. Międz. Konf. :Inżynieria Chemiczna - Współczesne Kierunki Badawcze w Aspektach Praktycznych. Kraków 1994; T. II, 303-310 (1994)