Wpływ geometrii mieszadła ramowego na moc mieszania płynów Stokesa

1994
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Borowski J., Agaciński P.

Mat. Międz. Konf. :Inżynieria Chemiczna - Współczesne Kierunki Badawcze w Aspektach Praktycznych. Kraków 1994; T. II, 17-23 (1994)