Analiza porównawcza ilościowych ujęć zawartości gazu w cieczy podczas barbotażu z mechanicznym mieszaniem

1994
Autorzy: 
Wesołowski P.

Mat. Międz. Konf. :Inżynieria Chemiczna - Współczesne Kierunki Badawcze w Aspektach Praktycznych. Kraków 1994: T. II, 193-200 (1994)