Badania reologiczne wodnych roztworów wysokocząsteczkowych polimerów

1994
Autorzy: 
Borowski J., Wesołowski P.

Mat. IV Konf. Przepływów Wielofazowych 1994 Gdańsk; 38-41 (1994)