Wpływ wybranych galwanicznych powłok na powierzchni elektrod na wytrzymałość elektryczną próżniowych układów izolacyjnych

1994
Autorzy: 
Opydo W., Mila J., Batura R., Opydo J.

Mat. II Symp. :Inżynieria Wysokich Napięć. 25-28. 09. 1994 Kiekrz; 315-318 (1994)