Odwrócona chromatografia gazowa w badaniach powierzchnii polimerów: właściwości kwasowo-zasadowe i dyspersyjne poli(dimetakrylanów)

1994
Autorzy: 
Andrzejewska E., Voelkel A., Andrzejewski M., Maga R.

Polimery [39/7-8], 464-467 (1994)