Wpływ alifatycznych sulfidów na przebieg fotopolimeryzacji dimetakrylanu 1, 4-butanodiolu

1994
Autorzy: 
Andrzejewska E., Andrzejewski M.

Polimery [39/1], 22-26 (1994)