Wpływ surfaktantów na przepływy wymuszone i niewymuszone

1994
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Agaciński P.

Inż. Aparatura Chem., [33/6], 3-8 (1994)