Wpływ modyfikacji powierzchni na właściwości fizykochemiczne krzemionki strącanej

1994
Autorzy: 
Krysztafkiewicz A., Rager B., Maik M.

Fizykochem. Probl. Mineralurgii [28], 177-186 (1994)