Rozwój metod ekstrakcji miedzi z rotworów chlorkowych

1994
Autorzy: 
Jakubiak A., Szymanowski J.

Fizykochem. Probl. Mineralurgii [28], 113-123 (1994)