Ocena właściwości ściernych oraz obrazu ultrastrukturalnego różnych środków służących do profesjonalnego oczyszczania powierzchni zębowych

1994
Autorzy: 
Stopa J., Matthews-Brzozowska T., Górski Z., Jóźwiak K.

Czas. Stomat., [7], 446-452 (1994)