Kompozycja smołowo-poliwinylowa do zastosowań budowlanych.

1993
Autorzy: 
Jęczalik J., Żuk A.

Polimery [38], 128 (1993)