Wykład otwarty uczniów i ich nauczycieli chemii

12 marca 2015  roku

wznowiliśmy cykl wykładów dokształcających
uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli chemii .

Wykład na temat "Związki powierzchniowo czynne - nieodłączny  element naszej rzeczywistości"

przedstawił dr hab. inż. Bogdan Wyrwas

w  czwartek 12 marca 2015 roku o godz.17:00
w sali 101 nowego Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej
przy ulicy Berdychowo 4.

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie.