Nowy rodzaj katody

Dr hab. inż. Grzegorz Milczarek i prof. Olle Inganäs opisali nowy rodzaj katody, która znajdzie zastosowanie w tanich i ekologicznych akumulatorach.
Pracę na ten temat opublikował magazyn "Science" Impact factor = 31.364

Science 23 March 2012: Vol. 335 no. 6075 pp. 1468-1471 DOI: 10.1126/science.1215159
Renewable Cathode Materials from Biopolymer/Conjugated Polymer Interpenetrating Networks
Grzegorz Milczarek 1) Olle Inganäs 2)
Author Affiliations
1)Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry, Poznan University of Technology, Piotrowo 3, 60-965 Poznan, Poland.
2)Biomolecular and Organic Electronics, Department of Physics, Chemistry, and Biology, Linköping University, S-581 83 Linköping, Sweden.